Påmeldingsskjema

Arrangement: Kurs GDPR

 

Tid: 6. april 2018  Kl 1000 -1500

Sted: Scandic hotell Solli (KNA), Oslo

Pris pr person: kr 1900


Vår bedrift kommer med følgende deltaker(e):


Hvis flere deltakere, send ekstra påmeldingsskjemaer

Spørsmål kan rettes til Lab Norges sekretariat: 

Adresse: Lab Norge, postboks 6644 St. Olavs plass, 0129 Oslo

Telefon: 23 32 61 20

 

Påmeldingsfrist: 27. mars 2018