ProdukterAbsorbsjonsdetektorer    Absorbsjonsutstyr    Agarkokere   
Agaroser    Agitatorer    Alarmsystemer   
Alarmsystemer for temperatur    Aminosyreanalysatorer    Aminosyrer   
Anaerob hanskeboks m/sluse    Anaerob kontroll    Anaerobe utrustninger   
Analysestandarder    Analysevekter    Anemometre   
Antistoffer    Arbeidsmiljøanalyse    Armaturer   
Atomabsorbsjonsspektrofotometre    Atomemisjonsspektrometre    Autoanalysatorer   
Autoklaver    Autosamplere    Avdampingsapparat   
Avtrekkskap    Bakteriologiske media    Bakteriologiske tester   
Bakteriologiutstyr    Barkode lesere    Becquerelmålere   
Bed-side-utstyr    Beholdere og tanker    BET-utstyr   
Betatellere    Betongtestutstyr    Billedanalyse   
Biokjemiske preparater    Biosensorer    Bioteknologiutstyr   
Blandeapparater    Blandemaskiner    Blodanalysatorer/blodanalyseutstyr   
Blodbankskap    Blodglucose apparater    Blodgruppesera   
Blottingutstyr    Bombekalorimetre    Byretter   
C-S-N-O-H analysatorer    CCD Camera    Cellebiologiutstyr   
Celledyrkingsutstyr    Celleknusere    Cellelinjer   
Celletellere    Cellevaskere    CO   
CO2 inkubatorer    COD Analysatorer    Computere og computerutstyr   
Cyto- og histologi    Cytosentrifuger    Damptrykkosmometre   
Damptrykksmålere    Dataloggere    Datastyring/evaluering   
Dehydrerte kulturmedia    Dekkglass maskin    Demineraliseringsanlegg   
Densitometre    Density gradientutstyr    Destillasjonsapparater   
Destillasjonsutstyr    Destruksjonsutstyr    Detektorer   
Detektorer UV/VIS    Deuteriumlamper    Diagnostika   
Dilutere    Disintegratorer    Dispensere   
Dispenseringsutstyr    DNA isolering    DNA-sekvensatorer   
DNA-syntezisere    Doseringsutstyr/pumper    Dosimetre   
Drug og alkoholtester    Drug og alkoholtesting    Duggpunktsmålere   
Dyrkningsmedier    Ejektorer    Ekstraksjonsutstyr   
Elastisitetsmålere    Elektroder    Elektroforesekjemikalier   
Elektroforeseutstyr    Elektrolyttanalysatorer    Elektroporator   
Elisa avlesere    EM-prøvebehandling    Emulgeringsutstyr   
Endepunktanalyseutstyr    Engangsartikler    Enzymanalysatorer   
Enzymer    Etikett- og bruksanvisningsystemer    Evaporatorer   
Faglitteratur    Fargemålingsutstyr    Fargemaskiner, imm./pato.   
Farmakologi    Fermentorer    Film   
Filtre/filtreringsutstyr    Finkjemikalier    Flammepunktutstyr   
Flowcytometer    Flowmålere    Fluorimetre   
Formalingsutstyr    Forurensningsanalyseapparater    Forvaskere   
Fotometre    Fottøy    Fraksjonssamlere   
Frysebokser/fryseskap    Frysemikrotomer    Frysetørkere   
FTIR    Fuktighetsmålere    Fyllemaskiner   
Gammatellere    Gassalarmutstyr    Gassanalysatorer   
Gassarter    Gassbrennere    Gasser   
Gasskromatografer    Gassmetere    Gassur   
GC/MS    Gel scannere    Gel timere   
Geltørkere    Genprober    Genteknologiutstyr   
Giftskap    Gjennomstrømningsmålere    Glassartikler   
Glassbearbeidingsutstyr    Glukoseanalysatorer    Gnistspektrografer   
Gradientblandere    Høytrykkspumper    Hanskebokser   
Hardhetsmålere    Hematokrittsentrifuger    Hematologiutstyr   
Himling / Renrom    Histologiske kjemikalier    Histopatologisk utstyr   
HIV-tester    Hjelpeutstyr, diverse    Homogenisatorer   
Hormonanalysatorer    HPLC-utstyr    Hurtigtester   
Hybridiseringsinkubatorer    Hydrogen analysatorer    Hydrologiske instrumenter   
ICP    ICP/MS    Immunologiutstyr   
Inkubatorer    Inkubatorrystere    Inndampnings- og krystalisasjonsutstyr   
Inneklima måling    Ionebyttere    Ionekromatografer   
IR-spektrometre    IR-utstyr/tilbehør    Ismaskiner   
Isolatorer    Isterningsmaskiner    Jartester   
Jord-analyse    Kalibreringsgasser    Kalibreringsutstyr   
Kalibreringsvekter    Kalorimetre    Kapillar elektroforese   
Kapillarviskosimetre    Kapsel/lukkemaskiner    Karl Fischer titrersystem   
Katalyseutstyr    Kjøleanlegg    Kjølebad   
Kjølesentrifuger    Kjølesirkulatorer    Kjøleutstyr   
Kjeldahl-apparater    Kjemi, sikkerhet    Kjemikaliefaremerkning   
Kjemikalier    Kjemikalieskap    Kjemisk rengjøring   
Klimaskap    Klinisk kjemi, analysatorer    Klinisk kjemi, kjemikalier   
Koagulasjonsutstyr    Koding/merking    Kokeplater   
Kolesterolanalysatorer    Kolonneutstyr    Kolorimetre   
Kompressorer    Konsentratorer    Kontrollmaterialer   
Kontrollmateriar    Kontrollsera    Koplingsmateriell   
Kornstørrelseanalyser    Korrosjonskamre    Korrosjonsmåleutstyr   
Kromatografi software    Kromatografisystemer, lavtrykk    Kromatografisystemer,lavtrykk   
Kromatografiutstyr    Kryobeholdere    Kryostater   
Kulemøller    Kurs    Kurver   
Kuttemaskiner    Kvalitetskontrollprogram    Kvelstoffanalyse   
Kvikksølvanalysatorer    Kyvetter    Laboratorieautomasjon   
Laboratoriefrysere    Laboratorieinventar    Laboratoriejekker   
Laboratorieovner    Laboratorierengjøring    Laboratoriesentrifuger   
Laboratorieutstyr    LAF-sterilbenker    Laktatanalysatorer   
Lamper for atomabsorbsjon    Lasergasser    Laserutstyr   
Ledningsevnemålere    Lekkasjesøkere    LIMS   
Lipider    LN    LN2 beholdere   
Logger    Luft-/gassanalyseutstyr    Luftfuktighetsmålere   
Lufthastighetsmålere    Luminometre    Møller   
Magnetiske kuler    Magnetrørere    Magnetventiler   
Manometer    Mass spectrometers    Massestrømsmålere   
Materialtestutstyr    Membranfiltrering    Membranpumper   
Metaller og legeringer    Metallprepareringsutstyr    Meteorologisk utstyr   
Mikrobølgeoppslutning    Mikrobølgeprosessorer    Mikrobiologi   
Mikrobiologiske analysatorer    Mikrohardhetsprøvere    Mikroposisjoneringsutstyr   
Mikrosentrifuger    Mikroskop, elektron-    Mikroskop, konfokal-   
Mikroskop, optiske    Mikrotiterplateleser    Mikrotiterplatelesere   
Mikrotiterplateshakere    Mikrotiterplatevaskere    Mikrotomer   
Miljøkontrollutstyr    Miljøprøvetakingsutstyr    Mobilitetsanalysatorer   
Molekylær biologi produkter    Muffelovner    Mutasjons detekteringssystemer   
Næringsmiddelanalyse    Nefelometere    NIR-analysatorer   
Nitrogenanalysatore    Nitrogenanalysatorer    Nitrogenbeholdere   
NMR-rør og utstyr    Oljeabsorberingsmidler    Oljeprøvingsutstyr   
Oljetestutstyr    Omrørings- og blandeutstyr    Omvendt osmoseanlegg   
Oppløsningshastighetsutstyr    Oppløsningsmidler    Oppleggsmaskiner   
Oppslutningsblokker    Oppvaskmaskiner    Oppvaskmidler, laboratorier   
Optisk aktivitet    Osmometre    Overflateanalysatorer   
Overvåkningsutstyr    Ovner    Oxygen analysatorer   
Ozonanalysatorer    Ozondetektorer    Ozongeneratorer   
Partikkelanalysatorer    Partikkelstørrelse, utstyr    Partikkeltellere   
Patologiutstyr    PCR-maskiner/kjemikalier    PCR-utstyr/reagenser   
Penetrometere    Peptid-synteziser    Peptider   
Petriskålfyller    pH-metre    Phosphor Imager   
Pipetteringsutstyr    Plantevekstskap    Plastartikler   
Polarimetre    Polarografiutstyr    Polymer/plastanalyse   
Porosimetre    Porositetsmålere    Porselensartikler   
Power supplies    Prøvefordeling, automatisk    Prøveprepareringsutstyr   
Prøvetakingsstol    Prøvetakingsutstyr for blod    Prøvetakingsutstyr for luft   
Prøvetakingsutstyr for vann    Prøvetakningsutstyr for luft    Prøvetakningsutstyr for vann   
Presisjonssager    Presisjonsvekter    Presser   
Prosesskontrollutstyr-gass    Prosesskontrollutstyr-væsker    Prosessovervåkning   
Protein fraksjonering    Protein sekvensatorer    Proteiner   
Pulveranalysatorer    Pulverdoseringsutstyr    Pulverteknologi   
Pumper    Pyknometre    Røntgen-diffraktometre   
Røntgenfluorescens-instrumenter    Rør og rørledninger    Rør-metall/plast   
Røreverk    Røykgassdetektorer    Radioaktive isotoper   
Radioaktivitetsmåleutstyr    Radioisotop detektorer    Reagenser   
Reagensglasstativer    Reaktorer    Referansestandarder   
Refleksjonsfotometre    Refraktometre    Reguleringsutstyr   
Renrom teknikk    Rensningsanleggutstyr    Reologi-utstyr   
RIA-sentrifuger    Ria-Tester    RIA-utstyr   
Roboter til laboratorier    Rotametre    Rotasjonsfordampere   
Rotatorer    Rotavapor    Ryste-   
Ryste-/blandemaskiner    Rystemaskiner    Salinometre   
Salttåkekammer    Sandbad    Scintillasjons tellevæsker   
Scintillasjonsutstyr    Sedimentasjonsutstyr    Sekketømmere   
Sementtestutstyr    Sensorisk analyse    Sentralgassanlegg   
Sentrifuger    Separatorer    Sera/medier   
Serologiske tester    Serologiutstyr    SFC/SFE   
Sikkerhetskabinetter    Sikkerhetsutstyr    Sikter/siktemaskiner   
Sirkulatorer    Skrivere    Slangepumper   
Slipemaskiner    Slipeutstyr    Smeltepunktapparater   
Software    Soxhlet-apparater    Speilbrennere   
Spektrofluorimetre    Spektrofotometre    Spektrometre   
Spesialgasser    Spormetallanalysatorer    Sprøyter   
Sputter coatere    Støvmålere    Støymålere   
Stativer    Stereomikroskoper    Sterilbenker   
Sterilfiltrering    Sterilisatorer    Steriliseringsutstyr   
Sterilrom    Strålevernutstyr    Strømningsmålere   
Sugebord    Superkritisk væskeekstraktor SFE    Tørringsutstyr   
Tørrkjemisystemer    Tørrstoffbestemmelse    Tablettprøver   
Tappeutstyr    Teksturmåling    Temperaturkontroll   
Temperaturmålingsutstyr    Temperaturskap    Tensiometre   
Termisk analyseutstyr    Termoanalysatorer    Termometre   
Termostater    Termostatskap/tørkeskap    Teststrimler   
Tetthetsmålere    Titratorer    Titreringsutstyr   
TLC-utstyr    TOC-analysatorer    Toksikologi   
Toksisitetsanalysatorer    Transducere    Transilluminatorer   
Transmittere    Trillebord    Trykkregulatorer   
Tynnsjiktskromatografi    Ultradypfrysere    Ultrafiltrering   
Ultralyd-nivåmåling    Ultralyd-testutstyr    Ultralydbad   
Ultralydcelleknusere    Ultralydhomogenisatorer    Ultralydsflowmålere   
Ultramikrotomer    Ultrasentrifuger    Urintestutstyr   
UV-utstyr    UV/VIS spektrometre    UV/VIS-detektorer   
Væskekromatografer    Væskekromatografiutstyr    Væskepumper   
Væskescintillasjonstellere    Vakuum fordamper    Vakuum pådampere   
Vakuumkonsentratorer    Vakuumovner    Vakuumpumper   
Vakuumutstyr    Vannaktivitetsmålere    Vannanalyseutstyr   
Vannbad/vannbadrystere    Vannbestemmelsesapparater    Vannprøvetakere   
Vannrenseanlegg    Varmeblokker/plater    Varmeskap   
Varmevekslere    Vaskemaskiner for laboratorier    Vaskeutstyr for laboratorieutstyr   
Veiebord    Vekstfaktorer    Vekter   
Ventilasjonsutstyr    Ventiler    Virologiutstyr   
Virusanalyser    Visittkurver    Viskosimeterbad   
Viskosimetre    Whirl mixer