Styret

 Lab Norge - Styret

Styrets Leder

   

Jon Terje Heimdal
Icare Medical AS

   
         

 

Styremedlemmer

Tove Ofstad

Roche Diagnostics Norge AS

 

Haakon Torgersen

BioNordikaBergman AS

 

Asbjørn Jacobsenl

Nerliens Meszansky AS

 

Ingunn Fredriksen

DiaSorin

             

Styret 2017 02 22 (2 20%).jpg

Bildet fra venstre: Styreleder Jon Terje Heimdal og styremedlemmene Haakon Torgersen, Ingunn Fredriksen og Asbjørn Jacobsen. Tove Ofstad var ikke til stede da bildet ble tatt.

Tove Ofstad, utsnitt.jpg

Bilde: Tove Ofstad