Sekretariatet

Lab Norge har sekretariat med advokat Tore Flaatrud som er sekretariatsleder. Sekretariatet yter gratis medlemsrådgiving pr. telefon og bistår ellers medlemmer etter nærmere avtale med saker av juridisk karakter på vanlige betingelser. Lab Norge v/Advokat Tore Flaatrud Besøksadresse: Pilestredet 15 b Postadresse:    Postboks 6644 St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon:  +47-23 32 61 20 Telefaks:   +47-23 32 61 10 e-post: post(a)labnorge.no

Tore Flaatrud 2 20%.jpg