Innmelding i Lab Norge

LabNorge organiserer leverandørene av laboratorieutstyr i Norge og har p.t. vel 60 bedrifter som medlemmer. Medlemmene er leverandører og produsenter av laboratorieutstyr, både instrumenter, reagenser og forbrukermateriell. Bedriftene leverer sine produkte til sykehus, private helselaboratorier og laboratorier innenfor industri, forskning og undervisning samt offentlige og private kontrollaboratorier.

Produsentbedriftene eksporterer i stor grad sine produkter til andre land. Det er fire produsentbedrifter blant medlemmene.
Laboratoriebransjen i Norge omsetter for i ca NOK 2 milliard pr år. Av dette er ca NOK 750 mill. innenfor diagnostikk.
 


Søknadssskjema

Vi søker herved om medlemskap i LabNorge.


*For kontingentberegning trenger vi slike opplysninger.
 
Søknad kan også sendes per post:
LabNorge
Postboks 6644 St Olavs Plass
0129 Oslo

Tlf: 23326120
Faks: 23326110
www.labnorge.no

e-post: flaatrud@labnorge.no