Avgifter

 

INNMELDINGSAVGIFT


Innmeldingsavgiften utgjør summen av ett års kontingent og serviceavgift for den aktuelle bedrift.
 

KONTINGENT/SERVICEAVGIFT 2018

MERK: Ny kategori for bedrifter med omsetning under kr 2,5 mill.

Serviceavgift:

Omsetning    0 – 2,5 mill.             kr  4.000

Omsetning   2,5 – 5   mill             kr  8.000

Omsetning      5 – 10 mill             kr 16.200

Omsetning    10 – 30 mill             kr 22.600

Omsetning    30 – 80 mill             kr 29.000

Omsetning    80 – 160 mill           kr 38.000

Omsetning    over 160 mill          kr 39.300

I tillegg kommer merverdiavgift.

 Kontingent:

Omsetning            0 – 2,5 mill                 kr 2.500

Omsetning            2,5 – 10 mill               kr  5.000

Omsetning            over 10 mill                kr  6.500

Årlige avgifter er summen av kontingent og serviceavgift,