Visjon: Framtidsrettet, samhandlende og samfunnsnytting

NLF har vedtatt ny strategi for å klargjøre hvor foreningen står og hvor den skal gå. I den sammenheng har det blitt vedtatt en visjon for foreningen: NLF: Framtidsrettet, samhandlende og samfunnsnyttig. Disse ordene skal være styrende for all aktivitet i NLF i årene som kommer.

NLFs visjon


Ordene forplikter. det er utarbeidet er virksomhetsidé og strategiske hovedområder.
 
Virksomhetsidéen er: 
 
- NLF retter sin innsats mot kundegrupper og premissgivere innen helse, industri, forskning og kontroll, offentlige institusjoner. Behovet for en kompetent og framtidsrettet samhandlingspartner er styrende for vårt arbeid.

- NLF skal bidra til videreutvikling av kostnadseffektive prosesser og løsninger som gir sunn samfunnsøkonomi. Målet vårt er en enklere hverdag samt mer effektiv og lønnsom drift for våre kunder. 

- NLF skal ta initiativ til relevante møteplasser for bransjen for å sikre en konstruktiv og positiv dialog og kompetanseoverføring.

- NLF skal være ønsket samarbeidspartner for myndigheter og kunder og NLF skal tiltrekke seg bransjens beste og mest kompetente leverandører og produsenter.
 
De strategiske hovedområdene er:
 
1. Kunnskap og utvikling
2. Bransjeinformasjon
3. Arbeidsgruppene
4. Informasjon og kommunikasjon
5. Offentlige anskaffelser
6. Møteplasser
7. Bransjerollen – samhandleren
8. Sekretariatet
9. Overordnet (vedtekter etc.)
 
Under punktet arbeidsgrupper er det vedatt følgende:
 
- Reaktiveres: Økonomi
- Ny: Informasjon og PR-gruppe (SHO-4)
- Ny: Produsentgruppe/forum – norske produsenter
- Ny: Kurs- og seminargruppe (SHO 1)