Vellykket Lab 18!

Når Lab 18 stengte portene kunne sekretariatsleder Tore Flaatrud sette strek for den 10. Lab-messen. Samtidig kunne han se tilbake på en hyggelig fest for å feire at det er 25 år siden den første Lab-messen. Lab 18 ble en riktig vellykket messe. Over 100 utstillere fylte ca 3.000 kvm med utstillingsareal. Samarbeidet med Norges Varemesse var sømløst, og utstillerne var fornøyd.

Vellykket Lab 18!

Foto: Svein Arild Nesje-Sletteng

Registreringen viste at det hadde det vært ca 3.000 besøkende innenfor. Det er litt flere enn i 2014, og utstillerne melder at det er de riktige besøkende som kommer. Med det mener utstillerne at de som kommer, oftest er personer som påvirker eller har ansvar for innkjøp.
Parallelt med messen hadde samarbeidende organisasjoner 25 ulike arrangementer; landsmøte, work-shops, kurs og andre aktiviteter. Enkelte leverandører hold også kurs og seminarer. Totalt var det et omfattende tilbud av slike arrangementer under Lab 18.