Vellykket Bransjetreff på Norefjell

Årets store samling for medlemmene var lagt til det flotte anlegget til Choice på Norefjell. Møtet ble velsignet med godt vær, gode foredrag, sjokoladesmaking og hyggelig middag på kvelden. Det var foredrag om innovasjon og leverandørdialog i det offentliges innkjøp med innlegg fra Nærings- og handelsdepartementet og Universitetet i Oslo. Advokat Johan Haga snakket om arbeidslivets juss. Videre sto miljø på dagsorden med returselskapene som innledere, og Praco orienterte om Miljøfyrtårn. Metodevurdering og helseøkonomi ble også belyst fra Helsedirektoratet og professor Grepperud. Vi ble også orientert om Lab 14, som arrangeres om ett år. Et flott møte med gode fordragsholdere og interesserte og aktive deltakere.

Vellykket Bransjetreff på Norefjell