Utbyggingen av universitetsområdet på Ås

I medlemsmøtet etter generalforsamlingen 20. april holdt prosjektleder Gine E. Støren et innlegg der hun viste hvordan de nye byggene på universitetsområdet på Ås vil se ut. Veterinærhøyskolen er slått sammen med gamle UMB til NMBU - Norges miljø- og biovitenskaplige universietet. Det nye anlegget skal huse aktivitetene til blant annet veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet. Det blir til sammen 15.000 kvm laboratorier. Innkjøpene til laboratoriene begynner i 2017 og Støren lovet god dialog med leverandørene og med Lab Norge i denne prosessen.

Utbyggingen av universitetsområdet på Ås