UNSPSC i ny versjon på norsk

UNSPSC er FNs generiske varegrupperegister for alle typer produkter. I Norge er det tatt i bruk på den elektroniske e-handelsplattformen helseforetakene benytter. Nomenklaturet får dermed stor betydning for medlemmene i Lab Norge. Serniorrådgiver Solveig Haaland (bildet) fortalte på medlemsmøtet 20. april at siste versjon, versjon 18, nå blir oversatt til norsk og vil bli tatt i bruk av blant annet helseforetakene. Dermed må også leverandørene forholde seg til den nye versjonen. Til nå har versjon 7 og 10 blitt brukt i Norge, de er rundt 10 år gamle.

UNSPSC i ny versjon på norsk