Universitetets rektor liker priser

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen, uttrykker glede over at postdoktor Cinzia Progida ved Institutt for biovitenskap er tildelt Lab Norges forskningspris for 2014. Han synes det er bra at Universitetet på denne måten får oppmerksomhet rundt all den fremragende forskningen som skjer i naturvitenskapelige laboratorier i Norge. Og det er flott at denne prisen hedrer unge forskere som har sin arbeidsplass ved disse laboratoriene.

Universitetets rektor liker priser