UiO handler heldigitalt

Jacob M. Landsvik er seksjonssjef innkjøp ved Universitetet i Oslo. Han fortalte deltagerne på Lab Norges bransjetreff hvordan man får til gode innkjøp i forskningssektoren. Det er en utfordring når man handler på vegne av 29 000 studenter og 7 000 ansatte. Innkjøpsbudsjettet er på litt under 2,3 mrd. kroner, og det er rundt 30 pst. av universitets budsjett. Landsvik og hans kolleger gjør nok noe riktig, for gjennom gode innkjøp har de spart universitetet for 70 mill. kroner som kunne gå til forskning og undervisning. Ved overgang til heldigitale anskaffelser har det dessuten vært mulig å nedbemanne med fem stillinger og ha større kapasitet enn før digitaliseringen. Andre viktige momenter er en tverrfaglig tilnærming der man identifiserer effektiviseringsområder, driver kontinuerlig forbedring og har gode relasjoner til andre universiteter. Dessuten er det viktig med god dialog med leverandørene. Det er best for alle. – Dere leverer bedre tjenester når vi har en god relasjon, sa Landsvik, som også fortalte at alt følges opp, måles, evalueres og rapporteres.

UiO handler heldigitalt