Sykehusinnkjøp vil utvikle leverandørmarkedet

– Sykehusinnkjøp HF er opptatt av å utvikle leverandørmarkedet og ikke skape monopolsituasjoner, sa Cathrine Fuhre (bildet) som er konstituert direktør for innkjøp og logistikk hos Sykehuspartner HF. Hun var hos Lab Norge på Sundvolden Hotel for å informere om Sykehusinnkjøp HF som i utgangspunktet skal være operativt fra årsskiftet. Administrerende direktør er Kjetil Istad, som er kjent fra sentrale jobber i Sykehuspartner og Helse Sør-Øst. Sykehuspartner HF skal samle alle innkjøpskontorene ved de offentlige norske sykehusene og HINAS i en organisasjon. De handler inn for 40 milliarder kroner i året. Fuhre fortalte at det er en stor jobb å virksomhetsoverdra alle som arbeider med innkjøp ved landets offentlige sykehus. Målet er å gjøre samhandlingen innen Sykehus-Norge lettere. Hittil har den vært nokså tilfeldig. Utgangspunktet er at organisasjonen er der for pasientene, og så er utfordringen å få samlet og utnyttet ressursene på en god måte. Kjernen er innkjøp av riktig produkt til riktig pris. Den balansen er viktig. Da dreier det seg mye om kompetanse og utvikling av organisasjonen. Sykehusinnkjøp får hovedkontor i Vadsø, men det skal være nærhet til fagmiljøene. Det blir et kontor i Drammen, mens helse Vest får ett i Bergen og ett i Stavanger. Noen vil også sitte ute på helseforetakene, slik de gjør i dag. Sykehusinnkjøp går fra tradisjonelt innkjøp til kategoribasert innkjøp. Det forutsetter at Sykehusinnkjøp har team som forstår markedet. For laboratoriebransjen så Fuhre for seg at dette kommer til å skje fra 2017 og fremover. • Det blir opprettet et produktråd for laboratorier. • Det blir kommunikasjon mellom helsefag og innkjøpsfag. • Kategoristrukturen blir utviklet. • Det kartlegges områder som er modne for konkurranseutsetting • Det klargjøres for konkurranseutsetting. • Konkurranseutsetting gjennomføres. Det skal finnes gode løsninger for kunngjøring av innkjøp under 1,1 mill. kroner som er terskelverdien for krav om utlysning. Det skal igjen sikre at sykehusene ikke går til de samme leverandørene hver gang. Det er viktig med hensyn til Sykehusinnkjøps troverdighet. Hun avsluttet med å si at veien videre går i tett samarbeid med egne medarbeidere i dialog med fagmiljøer og industri.

Sykehusinnkjøp vil  utvikle leverandørmarkedet