Staten skal bli heldigital

Effektivisering av anskaffelser var tema for avdelingsdirektør Dag Strømsnes i Difi under Lab Norges bransjetreff. Det er mye å spare, for det offentlige står for 430 mrd. i innkjøp. Det er 14 pst. av BNP. Der er det et potensial for forbedring som ikke er tatt ut. Målet er at ekstremt gode avtaler skal frigjøre tid til enda flere gode avtaler. Staten er opptatt av at smb-er skal få en større del av kontraktene. Det dreier seg om bedrifter med under 100 medarbeidere, som er 99 pst. av leverandørporteføljen i Norge i dag. Det arbeides med hvordan man kan unngå å skremme smb-ene fra å levere anbud til det offentlige. Godt nytt for alle er at det skal være utvidet avklaringsadgang, som legger opp til dialog som kan fjerne det som i dag er av misforståelser og avvisninger. Ellers er målet full elektronisk bruk av Doffin, efaktura og elektronisk innlevering av tilbud. Difi har fått i oppdrag av næringsminister Monica Mæland å utvikle en heldigital anskaffelseskjede. Kravet til digitalisering er blant de mest gjennomgripende endingene i nytt anskaffelsesregelverk. Difi har for øvrig holdt egne kurs for bestillere og innkjøpere av renholdstjenester. Målet er å gjennomføre tilsvarende kurs for bestillere og innkjøpere av andre tjenester og produkter.

Staten skal bli heldigital