Spørsmål i ESPD i strid med personopplysningsloven?

NMBU på Ås stilte i sin versjon av egenerklæringgsskjemaet ESPD som skal sendes inn i stedet for dokumentasjon ved kvalifisering til anbud, krav til opplysninger om fødselsdato og adresse til leverandørens representant. Et medlem reagerte på dette og ga uttrykk for at den ansatte, som skulle stå som representant, ikke likte at slike opplysninger ble videreformidlet til oppdragsgiver(e).

Spørsmål i ESPD i strid med personopplysningsloven?

Bilde: Næringsminister Monica Mæland

Lab Norge tok opp saken med både Datatilsynet og Nærings- og fiskeridepartementet. Datatilsynet svarte at oppdragsgiver enten måtte ha samtykke til å samle inn slike personopplysninger eller så må de begrunne det i de unntakene som finnes i loven. 

Næringsdpeartementet svarte at det er bekjempelse av korrupsjon som er bakgrunnen for krav om slike opplysninger. En representant for en leverandør identifiseres med oppdragsgiver. Siden mange navn er like i Europa, kan oppdragsgiver kreve slike tilleggsopplysninger om leverandørens representant.

Departementet lover vil se på formuleringene i skjemaet og vurdere endringer. All korrespondansen finner du nedenfor.

Brev til Nærings- og fiskeridepartementet her

Svar fra departementet her

Henvendelse til og svar fra Datatilsynet her

ESPD - standardskjema her

NMBUs variant av ESPD her