Spørsmål til statsråden

Artikkelen "Brems bestillingene" som Lab Norge hadde i Dagens Næringsliv 21. februar i år (omtale av artikkelen lenger ned på siden), har vakt interesse på Stortinget og ført til at stortingsreprentant Ketil Kjenseth (V) har stilt spørsmål til statsråd Bent Høie om det som tas opp i artikkelen. Spørsmålet lyder: Vil statsråden ta initiativ til at helseforetakene legger opp sine innkjøp slik at de sparer miljøet for unødig frakt og emballasje? Begrunnelse:

Spørsmål til statsråden

Bent Høie (foto Bjørn Stuedal) 

 

Les svaret fra statsråden her..

Begrunnelse

I et innlegg i Dagens Næringsliv 21. februar 2014 tok Lab Norge opp problemstillingen med lite miljøvennlige anbud på levering av medisinsk utstyr til sykehusene. Lab Norge er bransjeforening for leverandørene av laboratorieutstyr til blant annet sykehusene i Norge.

Det pekes på at helseforetakene i anbud ofte stiller krav om korte leveringsfrister og fraktfri levering av laboratorieutstyr. Fraktfri levering medfører at sykehusene ikke har noe incitament til å samle bestillingene i større enheter. Man kan bestille hva som helst, når som helst, uten at det påfører helseforetaket kostnader der og da. Varene er i dag oftest på lager ute i Europa og på grunn av de lange avstandene og korte leveringsfristene må de sendes med flyfrakt til de ulike sykehusene i Norge. Hyppige bestillinger medfører at det blir mange mindre forsendelser og dermed også forholdsvis mer emballasje enn ved færre og større forsendelser.

Laboratorieutstyr brukes i sykehusene til å analysere prøver fra pasientene for diagnostisering av sykdom. Innkjøpet av det meste av dette utstyret kan planlegges over tid. Her ligger en stor potensiell miljøgevinst. Større bestillinger, og mindre bruk av flyfrakt, sparer miljøet. Flyfrakt belaster miljøet vesentlig mer enn frakt med båt, tog eller bil.

Lengre leveringsfrister for produkter, som kan planlegges innkjøpt, medfører vesentlige besparelser for miljøet.De offentlig eide sykehusene kan her gjøre grep for å foreta mer miljøvennlige innkjøp og dermed spare miljøet for betydelige CO2-utslipp.

 

Link til spørsmålet på Stortingets hjemmeside: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=60623