Spennede om egenproduksjon og gjenbruk av medisinsk utstyr

Petter Alexander Strømme og Bjørn Kristian Berge, seniorrådgivere i Helsedirektoratet tok oss gjennom ny forskrift om håndtering av av medisinsk utstyr, den såkalte håndteringsforskriften. Det er en ren nasjonal forskrift som trådte i kraft 1. januar 2014. Den har stor betydning for egenprodukson av medisinske tetster i sykehusene og for gjenbruk av medisinsk utstyr. Det var stort engasjement fra salen under foredraget. Bildet fra v.: Petter Alexander Strømme og Bjørn Kristian Berge.

Spennede om egenproduksjon og gjenbruk av medisinsk utstyr