Snart ny Lab-messe

Det er kort tid til 16. oktober 2018. Da åpner bransjemessen Lab 18 på Lillestrøm. Det ble deltagerne på Lab Norges bransjetreff minnet om av prosjektleder Torill Engelberg fra Norges Varemesse. Hun minnet også om at Lab-messen er Nordens mest vellykkede møteplass for dem som arbeider i laboratoriebransjen. Lab 14 hadde 3000 besøkende, utstillinger fra over 100 leverandører og 25 fagmøter. Nå er målet flere besøkende, flere utstillere og flere fagmøter. Ikke minst det siste er viktig, fordi flere fagmøter gir flere besøkende, som får god oversikt over markedet, de nyeste metodene og produktene. Messen gir også mulighet til å diskutere løsninger med leverandørenes og produsentenes produktspesialister. Svein Trosby er igjen engasjert av Lab Norge for å arbeide nå aktivt mot en rekke fagmiljøer for å inspirere dem til å legge sine fagmøter, konferanser eller årsmøter til LAB. Trosby oppfordret alle i Lab Norge til å påvirke sine kontakter i fagmiljøer som kan ha glede av å legge arrangementer til messen. De som har innspill eller ideer, bør ta kontakt med Svein Trosby. Sekretariatsleder Tore Flaatrud fortalte at de hadde minnet deltakerne i fagmøter og seminarer på Lab 14 om at utstilling med utstyr og produktspesialister også er kompetanse, slik at det er sammenheng mellom det faglige møtet/konferansen og utstillingen. Mange deltakere ga etterpå uttrykk for at de ikke hadde tenkt i de baner tidligere, men at dette var helt riktig. Torill Engelberg fortalte at møterommene i annen etasje i A-hallen er pusset opp og kapasiteten er svært stor. Her er det rom for alle. I 2018 er det 25 år siden den første Lab-messen.

Snart ny Lab-messe