Skandinavisk møte i Danmark

De tre skandinaviske bransjeforeningene for laboratorieleverandører var invitert av DiaLab i Danmark til årlig skandinavisk kontaktmøte i København i begynnelsen av desember. I møtene drøfter man saker av felles interesse, slik som utstillinger, offentlige anskaffelser, ulike aktiviteter og arrangementer, forholdet til Medtech Europe samt en rekke andre saker. Lab Norge gikk gjennom den forestående fusjonen med Medtek Norge til Melanor. Møtene gir nyttig informasjon, meningsutveksling og inspirasjon til nye aktiviteter.

Skandinavisk møte i Danmark

 

I møtet deltar styret i vertslandet og vanligvis styreleder og daglig leder i foreningene i de to ander landene, denne gangen Sverige og Norge. Norge møtte med styreleder Jon Terje Heimdal (nr fem fra venstre) og sekretariatsleder Tore Flaatrud (nr to fra venstre).

Møtet ble holdt i Børsen, Københavns gamle, ærverdige børs, der DiaLab har sekretariat hos Dansk Erhverv.

Maleriet bak deltakerne viser et møte i børsen i gamle dager.