Skandinavisk bransjemøte

De tre skandinaviske bransjeforeningene møttes nylig i Stockholm til årlig møte for å utveksle erfaringer og drøfte saker man er opptatt av i landene. Temaet innkjøp tar alltid mye tid i disse samlingene med flere undertemaer. Swedish Labtech og DiaLab har behandlet Lab Norges policynotat om innkjøp som vi presenteret i siste møte. Danskene har lagd en punkliste med bakgrunn i notatet og svenskene har saken under fortsatt behandling. Fra norsk side gikk vi gjennomm sakene om egenproduksjon av medisinsk utstyr og om helsepersonell og opplæring, fra de andre landene kom temaene synliggjøring av bransjen og verdiene vi skaper og regulatoriske krav og krav til lokalt språk.

Skandinavisk bransjemøte