Skandinavisk bransjemøte i Oslo

Lab Norge sto som vertskap for det årlige skandinaviske bransjemøtet, denne gangen i Oslo. I møtet diskuterte foreningene saker av felles interesse. Offentlige ansakffesler er aktuelt i alle landene og Swedish Labtech presenterte sitt nye policynotat om dette temaet. Det nye etiske regelverket fra Medtech Europe ble også drøftet, det samme med små og store utstillinger og hvordan foreningene kan dra nytte av hverandres erfaringer i kunde- og myndighetskontakt og når det gjelder andre aktiviteter.

Skandinavisk bransjemøte i Oslo

Bildet fra venstre ordfôrande Peter Simonsbacka og VD Therese Hazelius fra Swedish Labtech, formand Henrik Christensen og næstformand Jesper Hardt fra Dialab (DK), styremedlemmene Asbjørn Jacobsen, Ingunn Fredriksen, Tove Ofstad, Haakon Torgersen, styreleder Jon Terje Heimdal og sekretariatsleder Tore Flaatrud fra Lab Norge