Sett av 16. – 18. okt. 2018

Det er snart oktober 2018, og prosjektleder Toril Engelberg fra Norges Varemesse ba deltagerne på Lab Norges bransjetreff sette av dagene i uke 42 det året. Da er det Lab 18 i Norges Varemesses lokaler på Lillestrøm. Det er litt tidlig å planlegge detaljene for Lab 18, men Engelberg ga deltagerne på bransjetreffet noen innspill i form at erfaringer fra Lab 14. Jevnt over fikk Lab 14 gode scorer, og utstillerne fikk generelt gode tilbakemeldinger. Det gjorde også de faglige arrangementene, og tilbakemeldingene var bedre enn etter Lab 11. Det som ikke var like bra, var at de besøkende savnet noen produktgrupper. Toril Engelberg la vekt på at arrangørene må passe på at messen har det de besøkende søker. Derfor må det i forkant av Lab 18 arbeides med å få flere utstillere og større bredde. Og så må det selvsagt jobbes for å få flere besøkende. Her har Norges Varemesse ideer som skal utvikles sammen med Lab Norge. Det er imidlertid ingen tvil om at læringsarenaen langt på vei er nøkkelen til å få besøkende til messen. De sosiale møteplassene kan også utvikles videre.

Sett av 16. – 18. okt. 2018