Sentraliserte offentlige innkjøp

Direktør innkjøp og logistikk Kjetil Istad fra Helse Sør-Øst RHF fortalte deltagerne på Lab Norges bransjetreff om regjeringens ønske om et felles eid nasjonalt foretak for innkjøp til helsesektoren. . Alle regionale ressurser og enheter for innkjøp skal innlemmes i foretaket innen utgangen av 2016. Denne organisasjonen skal ha som mål å understøtte helseforetakenes behov, og virksomheten skal være kategoribasert. Hovedkvarteret blir i Vadsø, men det blir fire regionale kontorer med store innkjøpsmiljøer. Målet er at disse innkjøpsmiljøene skal være noe av det beste på sykehussektoren i Europa. Dette skal bli en kraftsamling, og utgangspunktet er at det i et større miljø er enklere å bygge spisskompetanse innen innkjøpsområdene. Kjetil Istad presenterte dette som viktig stikkord i prosessen videre: Fra generalist til spesialist. Brobygger mellom interne brukere og et profesjonelt marked. Verdiskaper innen mange dimensjoner. Sikkerhet. Pasientbehandling. Innovative løsninger. Summen er at leverandørene skal oppleve en mer enhetlig og profesjonell tilnærming fra kundesiden.

Sentraliserte offentlige innkjøp