Seminar om metodevurdering

Helsedirektoratet inviterte til seminar for å markere at det er tre år siden helseministeren lanserte prosjektet innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektør Bjørn Guldvog innledet seminaret og pekte på at metodevurdering er et satsingsområde fra departementet og at målet er en mer enhetlig og kunnskapsbasert prosess for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Fra vår bransje orienterte Tove Ofstad, styremedelem og leder i Lab Norges og Medtek Norges felles helseøkonomiutvalg, om utfordringene leverandørene av medisinsk utstyr møter og hva vi har oppnådd når det gjelder prosjektet nye metoder.

Seminar om metodevurdering

Helsedirektoratet inviterte til seminar for å markere at det er tre år siden helseministeren lanserte prosjektet innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektør Bjørn Guldvog innledet seminaret og pekte på at metodevurdering er et satsingsområde fra departementet og at målet er en mer enhetlig og kunnskapsbasert prosess for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Fra vår bransje orienterte Tove Ofstad, styremedelem og leder i Lab Norges og Medtek Norges felles helseøkonomiutvalg, om utfordringene leverandørene av medisinsk utstyr møter og hva vi har oppnådd når det gjelder prosjektet nye metoder.

Seminaret hadde en lang rekke spennede innledere fra inn- og utland. Fra Europa innledet Hanne Bak Pedersen fra WHO Europa, fra Norge innledere fra Helse sør-øst RHF, Helse vest, Folkehelseinstituttet (Kunnskapssenteret), Helsedirektoratet, Legemiddelverket og industrien.

Alle presentasjonene fra seminaret finner du her:

https://nyemetoder.no/nyheter/seminar-nye-metoder-1-februar-2016

Mer informasjon om nye metoder finnr du her:  https://nyemetoder.no

 

Tove_Ofstad_roll-up_1_beskret_web.jpg

Bilde: Tove Ofstad, Lab Norges og Medtek Norges felles helseøkonomiutvalg

Hanne_Bak_Pedersen_WHO_Europe_belyst_beskret.jpg

Hanne Bak Pedersen, WHO Europe