Seminar om metodevurdering

Sammen med LFH har Lab Norge et helseøkonomiutvalg som har som mål å holde åpen dialog med myndighetene og sykehusene om metodevurdering og helseøkonomi. Metodevurdering er en kvalitativ og helseøkonomisk vurdering av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet har allerede gitt tre svært vellykkede seminarer med opptil til 80 møtende fra de to foreningene, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og andre berørte etater. Utvalgsleder Tove Ofstad (bildet) fortalte deltagerne på Lab Norges medlemsmøte i november at utvalget er et faglig tungt møtepunkt hvor Lab Norges medlemmer kan hente mye relevant kunnskap og gi representanter for det offentlige viktige synspunkter. Neste seminar er torsdag den 29. januar 2015. Program og link til påmelding ligger her:

Seminar om metodevurdering