Seminar metodevurdering 14. mai

Lab Norge arrangerer i samarbeid med LFH, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret et nytt seminar om metodevurdering. Teamet berører de fleste som leverer medisinsk utstyr til sykehusene i Norge fordi man kan bli involvert i metodevurdering enten gjennom forslag fra andre eller gjennom eget forslag. Seminaret gir ny kunnskap om det som skjer innen dette feltet i Norge og i Europa.

Seminar metodevurdering 14. mai