Sekretariatsleder i 20 år

I forbindelse med at Tore Flaatrud har vært sekretariatsleder i Lab Norge i 20 år, har bladet Kjemi intevjuet ham. Intervjuet er publisert i siste nummer av bladet. Det summerer opp litt av foreningens historie og de endringer den har vært i gjennom de siste årene. Intervjuet i sin helhet finner du her:

Sekretariatsleder i 20 år