Samarbeidsavtale med LFH

NLF har inngått en samarbeidsavtale med LFH - Leverandører for Helse-Norge. Samarbeidet skal i denne omgang omfatte temaene helseøkonomi, opplæring og bransjestatistikk. Avtalen er del av en startegisk utvikling i NLF der samarbeidsavtaler er en viktig komponenet.

Samarbeidsavtale med LFH