Praktisk kurs om personvern

Lab Norge inviterte til kurs i de nye personvernreglene (GDPR) som er varslet å tre i kraft 25. mai i år. Kurset omfattet både gjeldende reguleringer og de nye som kommer, i tillegg til noen reguleringer i markedsføringsloven. Foredragsholderne Hege Stensland Sveen (bildet) og Thomas Flo Haugaard fra Virke hadde i tillegg med seg maler for flere av de dokumentene bedriftene trenger for å kunne dokumentere at de følger regelverket. Det ble en nyttig dag for de medlemsbedriftene som hadde satt av tid til kurset og foredragsholderne fikk fortjent fin omtale.

Praktisk kurs om personvern