Policynotat presentert på nordisk møte

Lab Norge presenterte policynotatet med krav og ønsker til en god innkjøpsprosess på møte med søsterforeningene i Sverige og Danmark i København i begynnelsen av desember. Notatet ble tatt svært godt imot og vil bli oversatt til svensk og dansk. Swedish Labtech og DiaLab i Danmark vil bruke notatet i sitt arbeid med innkjøp og behandle det i sine styrer. Slik kan notatet danne basis for felles krav og ønsker til en god innkjøpdprosess fra alle de tre bransjeforeningene i de tre landene. Bilde: Tivoli julepyntet

Policynotat presentert på nordisk møte