Policynotat om innkjøp

Lab Norge har utarbeidet et policynotat om krav og ønsker til en god innkjøpsprosess. Noatet er utarbeidet av arbeidsgruppe økonomi og godkjent i styret. Notatet oppsummerer erfaringene medlemsbedriftene har hatt med offentlige innkjøp gjennom de siste årene og former våre krav og ønsker til en god innkjøpsprosess. Vår policy vil første gang bli presentret av sekretariatsleder under NITO-BFIs lederdager i Ålesund onsdag 28. august.

Policynotat om innkjøp