Opplysende kurs om offentlige anskaffelser

Hele 43 deltakere var samlet til Lab Norges kurs om det nye regelverket om offentlige anskaffelser. Advokatene Anders Kittelsen og Henrik Renner Fredriksen fra Virke (fra v i bildet) gikk gjennom ny lov og ny forskrift som skal tre i kraft 1, januar 2017 og noen endringer som allerede har trådt i kraft, slik at bildet ble komplett. Regelverket innebærer noen forenklinger, blant annet er adgangen til avklaringer og forhandlinger utvidet. Terskelverdiien for de nasjonale anskaffelsne er hevet fra kr 500.000 til kr 1,1 mill, noe som betyr at dette regelverket nå får liten betydning for vår bransje. Denne forenklingen medfører at kunngjøringsplikten er borte for alle anskaggelser under kr 1,1 mill., noe mange har reagert på. I tillegg er anskaffelser under kr 100.000 helt unntatt fra regelverket, også fra de grunnleggende kravene og dermed kravet til konkurranse. Som bransjeforening er vi bekymret over virkningen av disse forenklingene og vil følge med på utviklingen..

Opplysende kurs om offentlige anskaffelser