Oppfølgingsspørsmål om egenproduksjon

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) sendte før ferien skriftlig spørsmål til statsråd Høie om det vi har anført som ulovlig egenproduksjon av medisinske tester i sykehus og medisinske laboratorier. I svaret fra statsråden framkommer det at Helsedirektoratet mener at "..... regelverket er kjent og etterleves ...." og at de "..... ikke har mottatt informasjon som tilsier behov for reaksjoner eller sanksjoner i henhold til regelverket".

Oppfølgingsspørsmål om egenproduksjon

 

Bilde: Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V)

 

   
   

 

 

I tillegg skriver statsråden at D-vitamintesting vanligvis ikke er av vesentlig betydning for pasienters sikkerhet. Lab Norge er usikker på om svaret betyr at det i slike tilfeller er greit ikke å følge regelverket.

Oppfølgingsspørsmålet og svaret fra statsråd Høie finner du her

Saken vil bli fulgt opp videre overfor relevante myndigheter.