Omfattende datakrav fra OUS ved levering av instrumenter

OUS har i flere anbud lagt ved et omfattende skjema med datatekniske opplysninger som leverandøren må fylle ut. Skjemaet er på 26 sider og innledes med to sider med 70 definisjoner. Mange medlemmer har reagert på skjemaet og gir uttrykk for at de ikke har forutsetninger for å fylle det ut.

Omfattende datakrav fra OUS ved levering av instrumenter

Lab Norge tok opp saken og skrev til OUS og ba dem ta inn nødvendige krav i aktuelle anbud i stedet for å sende ut et skjema som mer er utformet for dataleveranser enn for leveranser av instrumenter.

OUS tok kontakt og inviterte til dialog om saken. I første omgang svarte de hvilke punkter det var viktig å fylle ut når det gjelder instrumenter.

Vi har etablert god kommunikasjon med OUS og vil følge opp saken.

Lab Norges brev til OUS er her

Svaret fra OUS er her

Skjemaet finnes her