Omfangsrik kravspek IKT ved levering av instrumenter til OUS

I et anbud for innkjøp av et instrument fra OUS var det lagt ved et spørreskjema for IKT på 25 sider, skrevet i et typisk «dataspråk» de færreste i vår bransje behersker fullt ut. Bare definisjonene dreide seg om rundt 70! (bildet) Vi reagerte på bruken av dette skjemaet i et ordinært instrumentanbud og har tatt saken opp med OUS der vi krever at de enten lager en kravspesifikasjon som har med de kravene leverandøren skal oppfylle eller markerer de spørsmålene i skjemaet leverandøren må forholde seg til i det konkrete anbudet. OUS opplyser et sted at dette skjemaet skal bli standard ved alle instrumentleveranser med IKT-løsning.

Omfangsrik kravspek IKT ved levering av instrumenter til OUS

 

Brevet til OUS finner du her

Kravspesifikasjonen finner du her