Og navnet blir Melanor

Under medlemsmøtet før den ekstraordinære generalforsamlingen i Lab Norge presentert Medtek-direktør Atle Hunstad det nye navnet og prosessen som ligger forut for navnevalget. Den nye organisasjonen skal hete Melanor. Det valget er resultat av tre omfattende workshops med medlemmer fra tre av medlemsbedriftene i henholdsvis Lab Norge og Medtek Norge, samt daglig leder og kommunikasjonsrådgiver fra hver av organisasjonene. Prosessen ble ledet av senior designer - art director Tove Laila Nilsen som er spesialist på denne typen prosesser.

Og navnet blir Melanor

Fra venstre: Johan Brodd, Anne N. Stenmark, Haakon Torgersen og Bente Søberg. Fraværende: Geir Halfdansen.

 

Representantene for medlemmene var Bente Søberg og Haakon Torgersen fra Lab Norge og Geir Halfdansen, Anne N. Stenmark og Johan Brodd fra Medtek Norge.

Mela på sanskrit betyr møteplass, og det kan i seg selv være en god begrunnelse for navnevalget. Men utgangspunktet var ME fra Medtek Norge og LA fra Lab Norge.

Underveis kom det et nesten enormt antall forslag på bordet, og gjennom en målrettet prosess drøftet gruppemedlemmene seg frem til Melanor som ble enstemmig anbefalt.

Som verdiord for den nye organisasjonen anbefaler gruppen Samlende - Kompetent – Tilgjengelig.