Økonomisk mest fordelaktige tilbud?

Et stadig tilbakevendende tema er vurderingen av tildelingskriteriene i anbud. De fleste leverandører har vært frustrert over manglende muligheter til å kunne kontrollere at tildelingskriteriene er vurdert riktig. Medtech Europe (Lab Norge er indirekte medlem gjennom EDMA) engasjerte derfor Boston Consulting Group til å lage et system for hvordan tildelingskriteriene kunne kvantifiseres og gjøres om til kronebeløp. Ut av dette kom verkyøyet MEAT, som prosjektleder i Medtek Norge Henriette Ellefsen Jovik (bildet) presenterte på medlemsmøtet 20. april. Når det enkelte tildelingskriterium omdannes til penger blir det lettere å etterprøve om det er fulgt, sa hun.

Økonomisk mest fordelaktige tilbud?