Nyttig informasjon om arbeidstid

– Hvis du har forstått at arbeidsmiljøloven er en lov til beskyttelse av arbeidstakere, er du godt hjulpet. Dessuten er loven langt mer fleksibel enn du aner sa advokat Johan Haga hos Advokatene Haga Flaatrud Haugan under sitt foredrag på Lab Norges bransjetreff. Han la ikke skjul på at det er kryssende hensyn her; vern av de ansatte og arbeidsgivers behov for fleksibilitet. Men om man bruker alle mulighetene loven byr på, er det mange muligheter som møter både arbeidstakers og arbeidsgivers behov. Haga minnet om at samlet alminnelig arbeidstid er alminnelig arbeidstid pluss overtid. Og her er det mulig å finne fleksible løsninger.

Nyttig informasjon  om arbeidstid

 

Hagas appell var:

– Bruk alltid gjennomsnittsberegning av arbeidstid. Da kan man ha mer den ene uken og mindre den andre. Det andre er tariffavtaler på bedriftsnivå, såkalt hus-avtale.

Hva kan så avtales?

 

·         Du kan gjennomsnittsberegne over 52 uker. Arbeidstiden er etter loven 40 timer. De fleste har 37,5. Maksimal arbeidstid per dag er ti timer, per uke 48 timer.

·         Samlet arbeidstid per dag med overtid er maksimum 13 timer.

·         Samlet overtid per uke er ti timer. Men ikke hver uke.

·         Maksimal overtid per måned er 25 timer og per år 200 timer.

·         Det er det man kan avtale i arbeidsavtalen.

 

·         Med tariffavtale er grensene ved gjennomsnitt over 52 uker:

·         Maksimal arbeidstid per dag 12,5 timer.

·         Maksimal alminnelig arbeidstid per uke 48 timer.

·         Maksimalt samlet arbeidstid per dag 16 timer.

·         Maksimale overtid per måned 50 timer.

·         Maksimalt overtid per år 300 timer.

 

Med en fagforening med forhandlingsrett er det nesten ikke grenser for hva man kan avtale seg til, som for legene som kan arbeide 19 timer i døgnet.

Men Haga hadde en pekefinger.

– Det er viktig med rammer, slik at folk kan ha det bra på jobb. Man skal ikke misbruke folk.