Nye terskelverdier

Nasjonal terskelverdi for vare og tjenestekontrakter justeres opp fra 1,1 til 1,3 millioner kroner i samsvar med EØS-terskelverdien for statlige kontrakter. Statlige myndigheter vil da fortsatt ha én terskelverdi å forholde seg til ved kjøp av varer og tjenester. Terskelverdiene i andre forskrifter med krav til offentlige innkjøp justeres på tilsvarende måte i samsvar med EØS-terskelverdiene. Terskelverdien for vare- og tjenestekontrakter for andre offentlige oppdragsgivere endres fra 1,75 millioner kroner til 2 millioner kroner.

Nye terskelverdier

De nye terskelveriene har trådt i kraft.

Bildet: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Foto: Marte Garmann