Nye styremedlemmer på plass

På generalforsamlingen i april ble Tove Nyhus fra Bergman Diagnostika Bildet til høyre) og Nina Nilsen Bjerke fra VWR International (bildet til venstre) valgt. Styret har nå hatt sitt første møte der det var to hovedsaker, ny organisering av Lab Norge og Lab 18. Begge disse sakene er topp prioritert i dette året.

Nye styremedlemmer på plass