To nye styremedlemmer og to som gikk av

Valgene på Lab Norges generalforsamling fulgte valgkomiteens innstiling. Jon Terje Heimdal, Icare Medical AS, ble gjenvalgt som styreleder. Nina Nilsen Bjerke, VWR International AS og Tove Nyhus, Bergman Diagnostics AS er nyvalgte styremedlemmer, mens Asbjørn Jacobsen, Nerliens Meszansky AS og Haakon Torgersen, BioNordika AS ikke var på valg. Valgkomiteen har slik sammensetning: Guri Nilsen, Eric W. Tollnes og Torfinn Fongen. På bildet ser vi de avtroppende styremedlemmene Tove Ofstad, Roche Diagnostics Norge AS (t.v.), og Ingunn Fredriksen, DiaSorin som har fått velfortjente blomster av styreleder Jon Terje Heimdal.

To nye styremedlemmer og to som gikk av