Ny styreleder i NLF

Jon Terje Heimdal er valgt til ny styreleder i NLF. han er daglig leder i medlemsbedriften Orion Diagnostica AS og avløser Guri Nilsen, Alere AS (Medinor). Vi har sendt ut en pressemelding i sakens anledning.

Ny styreleder i NLF