Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt

Stortinget vedtok for kort tid siden ny lov om offentlige anskaffelser. Tidspunktet for når loven settes i kraft er ikke bestemt ennå. Det er regjeringens oppgave. Loven setter rammene for de mer detaljerte reguleringene som kommer i ny forskrift. Signaler vi har fått tyder på at den nye forskriften vil foreligge mot slutten av dette året. Lov og forskrift blir ventelig satt i verk samtidig. Den nye loven har et enklere språk og enklere struktur, noe som gjør det enklere for brukere å forholde seg til regelverket. Innkjøp under 100 000 blir unntatt fra lovens virkeområde, noe Lab Norge var skeptiske til i høringsrunden. Samtidig påpekes det at også ved mindre anskaffelser skal offentlige virksomheter opptre i henhold til grunnleggende innkjøpsprinsipper. Stortinget har bedt regjeringen om å heve den nasjonale terskelverdien slik at flere kontrakter blir unntatt kunngjøringsplikten. Innkjøpere får nå mer frihet og bedre rom for dialog med markedet, noe som er en stor forbedring og i samsvar med Lab Norges ønsker. Loven fører også til at offentlige virksomheter må heve sin innkjøpskompetanse for å oppnå besparelser og bidra til innovasjon i markedet.

Ny lov om offentlige anskaffelser vedtatt