Ny brosjyre fra NLF

Vi har utarbeidet en brosjyre om NLF og om medlemmene i NLF. Brosjyren er utarbeidet av Arbeidsgruppe forskning og kontroll og retter seg særlig mot forskningsmarkedet, men har langt på vei et generelt innhold. Brosjyren ble presentert på Bransjetreffet og blir i disse dager distribuert som innstikk til bladene Kjemi og NBS-nytt. I tillegg vil den bli distribuert til relavante miljøer innen forskning. På denne måten blir landets kjemikere og forskere kjent med oss og med leverandørene.

Ny brosjyre fra NLF