NTNU begrenser konkurransen i anbud laboratorierekvisita

Lab Norge har skrevet brev til NTNU angående anbud laboratorierekvisita, som også omfatter det de kaller småutstyr, der vi gir uttrykk for at måten anbudet er utformet begrenser konkurransen unødig. Videre gir vi uttrykk for at anbudet er så omfattende at det burde vært delt. Det gjelder særlig den delen av anbudet de kaller småutstyr, som omfatter en rekke instrumenter og utstyr av betydelig verdi. Brevt finnes under "les mer".

NTNU begrenser konkurransen i anbud laboratorierekvisita

Lab Norge har skrevet brev til NTNU angående anbud laboratorierekvisita, som også omfatter det de kaller småutstyr, der vi gir uttrykk for at måten anbudet er utformet begrenser konkurransen unødig. Videre gir vi uttrykk for at anbudet er så omfattende at det burde vært delt. Det gjelder særlig den delen av anbudet de kaller småutstyr, som omfatter en rekke instrumenter og utstyr av betydelig verdi.

 

Brevet til NTNU finner du her