Norge viser vei for EU

Lab Norge har vært pådriver for Helsedirektoratets arbeid med å kontrollere helseinstitusjonenes bruk av egenproduserte medisinske tester. Det har gitt resultater. Norge har fått gode forskrifter på området, og Helsedirektoratet har som mål å sikre at helseinstitusjonene ikke bryter lov og forskrift. Seniorrådgiverne Eli Neergaard og Bjørn Kristian Berge (bildet) fra Avdeling for medisinsk utstyr og legemidler i Helsedirektoratet var på Lab Norges medlemsmøte etter generalforsamlingen nylig. De to kunne fortelle at de norske reglene nå ligner på morgendagens EU-direktiver. Når de direktivene foreligger, blir reglene enda klarere, og det vil bli utarbeidet guidelines som tydeliggjør detaljene i reglene.

Norge viser vei for EU