NLF samrbeider om "Smartere helse"

NLF samarbeider med Hovedorganisasjonen VIRKE i prosjektet "Smartere helse". NLF har levert innspill til VIRKE som de har tatt med videre i sitt arbeid med pasientsikkerhet. Helse- og omsorgsdeparetmentet arbeider med en Stortingemelding om pasientsikkerhet og i den sammenheng har NLF tatt opp kvalitetn på de testene sykehusene selv lager og bruker på prøver fra pasietnene. Mens produsentenes tester er underlagt strenge kvaliteskrav og skal være CE-merket, er det ingen kontroll med sykehusenes egen produksjon av tester.

NLF samrbeider om