NLF med refusjon etter LabMed 2010

NLF refunderer ca NOK 500.000 til sine medlemmer etter LabMed 2010, som ble arrangert i Oslo i juni 2010. NLF inngikk en avtale om overskuddsdeling med arrangøren, og de av utstillerne som var medlemmer i NLF på den tiden får refundert mellom ca NOK 6.000 og NOK 137.000, avhengig av beløpet de betalte inn.

For noen betyr det at de får tilbake et beløp som tilsvare flere års kontingent og serviceavgift i NLF. Avtalen er unik. -Vi er veldig stolte av at vi kan tilbakeføre slike verdier til våre medlemmer, sier organisasjonssekretær Tore Flaatrud rett før det lukkes for sommeren i NLFs sekretariat.

NLF med refusjon etter LabMed 2010