NLF med nytt navn

Lab Norge er det nye navnet til NLF. Som en del av strategiarbeidet i NLF dukket også behovet for å endre navn opp. Bakgrunnen var todelt; det er mange organisasjoner som bruker forkortelsen NLF, og selve navnet er så langt og tungt at det er vanskelig å oppfatte. Dette førte til en beslutning om å endre navnet til Lab Norge. Ordet Laboratorieleverandørene står som en undertekst i logoen, i alle fall for en periode.

NLF med nytt navn